Poczta Polska w Pruszkowie

Rozbudowa poczty na ulicy Ołówkowej. Dostosowanie pomieszczeń do nowych wymagań wizualizacyjno-funkcjonalnych oraz do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Inwestycja skończona w 2013 roku.

Poczta Polska w Pruszkowie

Poczta Polska na ulicy Ołówkowej