O firmie

artglobal_1

Firma ART GLOBAL Sp. z o. o. powstała w 2010 roku na bazie trzech firm takich jak: „GLOBAL PROFIT” Sp. z o. o., PPHU „”GLOBAL PROFIT” Jan Grzymała, PPHU „GLOBAL PROFIT” Wiesław Malczewski.

Prezes Zarządu Spółki z o. o. ART GLOBAL – Jan Grzymała, był od 2001 roku Prezesem Spółki „GLOBAL PROFIT” oraz właścicielem i pełnomocnikiem pozostałych firm. W związku z reorganizacją firm i koniecznością poprawy sprawności działania wszystkich firm przy realizacji wspólnych przedsięwzięć została podjęta decyzja o skupieniu wszelkich działań w jednej firmie i dlatego utworzona została jedna firma ART GLOBAL Sp. z o. o.

Firma ART GLOBAL Sp. z o. o. jest spadkobiercą i kontynuatorem działań wyżej wymienionych firm, co oznacza, że weszła ona w prawa i obowiązki tych firm. Wszelkie prawa i obowiązki zostały przekazane odpowiednimi cesjami, a cały majątek i pracownicy wymienionych firm zostali przejęci przez  ART GLOBAL Sp. z o. o.

Mimo faktu, iż firma ART GLOBAL Sp. z o. o. jest stosunkowo „młodą” firmą to bazując na przejętych doświadczeniach, majątki i personelu technicznym jest w stanie zrealizować każde przyjęte zadanie. Dowodami na takie twierdzenie są fakty, iż firmy „córki” zrealizowały szereg poważnych inwestycji o czym świadczą otrzymywane referencje od inwestorów.

ART GLOBAL Sp. z o. o., tak jak jej „firmy córki” jest członkiem Spółdzielczego Zrzeszenia Prywatnych Firm „BUDO-INSTAL” – istniejącego od 1987 roku i zrzeszającego obecnie ok. 130 firm z różnych branż. Prezes ART GLOBAL Sp. z o. o. jest Vice Prezesem tego stowarzyszenia i wszelkie podejmowane działania są realizowane wspólnie z tym stowarzyszeniem. Dzięki takim możliwościom technicznym i personalnym jesteśmy w stanie zrealizować każde podjęte zadanie.

W historii działalności firmy, jak również firm na bazie, których powstała ART GLOBAL Sp. z o. o. nie odnotowano przedsięwzięcia, które nie byłoby zrealizowane w ustalonym terminie i bez zachowania należytej staranności. Dlatego mając tak olbrzymie doświadczenie i potencjał wykonawczy gwarantujemy wysoką jakość i terminowość realizowanych inwestycji.

Wiarygodność i siła wykonawcza firmy tkwi w tym, że jest ona zrzeszona w SZPF „BUDO-INSTAL”, które to w swoim składzie ma zrzeszone firmy o różnym profilu działalności i o różnej wielkości od firm małych zajmujących się wycinkową działalnością w obszarze budownictwa do firm bardzo dużych realizujących zadania inwestycyjne i remontowe kompleksowo i w każdym przypadku, kiedy zachodzi potrzeba „wsparcia” działań firmy SZPF „BUDO-INSTAL” aktywnie uczestniczy w takich przedsięwzięciach.