Lądowsko przed Centrum Zdrowia Dziecka

Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przed budynkiem Głównym Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Inwestor: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Lokalizacja: Warszawa

Termin realizacji: listopad 2014 – czerwiec 2015

Opis inwestycji: Inwestycja jako tzw. „budowla specjalistyczna” realizowana w systemie Generalnego Wykonawstwa, począwszy od dokonania niezbędnych uzgodnień z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Urzędem Lotnictwa Cywilnego, poprzez opracowanie tzw. mapy przeszkód oraz na tej podstawie opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, robót konstrukcyjno-budowlanych, instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych (min. specjalistyczne oświetlenie lotnicze), wykończeniowych (min. elewacja wentylowana, posadzka żywiczna), zewnętrznych (min. usunięcie, modernizacja oraz oznakowanie przeszkód lotniczych), skończywszy na uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz rejestracji wykonanego lądowiska do ewidencji lądowisk prowadzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Zadanie zrealizowane w iście ekspresowym tempie pomimo wystąpienia konieczności uzyskania wielu pozwoleń, uzgodnień z instytucjami i komórkami administracji państwowej, które to pojawiły się z chwilą opracowania tzw. mapy przeszkód. Wykonawca zobowiązany był do wykonania szeregu robót (min. likwidacji przeszkód: usuwania wysokich przeszkód np. drzew, wymiany oświetlenia ulicznego, oznakowania wysokich elementów infrastruktury: budynków, anten itp.), których konieczność wykonania zdefiniowana została opracowaną mapą przeszkód. Wszystkie te elementy pomimo, iż obszar ich występowania wykraczał poza teren będący własnością Inwestora zostały w pełni wykonane dzięki sprawnej organizacji, którą Wykonawca zmuszony był się wykazać prowadząc swoje działania na obszarze będącym w zarządzaniu wielu różnych instytucji państwowych i prywatnych.

Parametry techniczne:

– Powierzchnia płyty lądowiska: 784,00m2

Lądowisko dla śmigłowców ratunkowych przed Centrum Zdrowia Dziecka

Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przed budynkiem Głównym Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.