Komenda Stołeczna Policji

Budynek Komendy Policji w Błoniu – inwestorem, organizatorem i koordynatorem zadania była Komenda Stołeczna Policji.

Obiekt zrealizowany w roku 2011 w imponującym tempie tj. w czasie 7 miesięcy od momentu wejścia na budowę (roboty ziemne i fundamenty) do chwili zakończenia robót w dniu 21 grudnia 2011r.

Prace obejmowały roboty budowlane-konstrukcyjne stanu surowego, roboty wykończeniowe: posadzki, tynki, sufity, zabudowy G-K, gładzie gipsowe, malowanie, wyposażenie budynku w specjalistyczny sprzęt, roboty sanitarno-wentylacyjne, roboty elektryczne i teletechniczne wraz z systemem monitoringu obiektu i rejestracją podglądu za pomocą systemu kamer, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, parkingi, chodniki, ogrodzenie.

Komenda Stołeczna Policji w Błoniu

Budynek Komendy Stołecznej Policji w Błoniu